Kako ide postupak za prevoz pokojnika iz Nemačke

Ako planirate da prevezete telo ili pepeo iz inostranstva radi sahrane ili kremacije, važno je da se pridržavate odgovarajućih procedura.

Važno je zapamtiti da u ovo teško vreme ne morate sami da prolazite kroz ovaj proces. Obratite se porodici ili prijateljima za podršku i razmislite o traženju pomoći od pogrebnog preduzeća ili drugog stručnjaka koji vas može voditi kroz sve procedure.

Uz odgovarajuću pripremu i podršku, možete obezbediti poštovanje i miran put za svoju voljenu osobu. Putovanje sa ljudskim ostacima može biti stresno i dugotrajno – zato se uverite da ste spremni prateći sve korake.

1. Kontaktirajte inostranu konzularnu službu svoje zemlje

Obratite se stranoj konzularnoj službi svoje zemlje.

Zatražite spisak dokumenata koji su potrebni za transport tela ili pepela iz Nemačke (npr. umrlica, lekarsko uverenje).

Obratite se pogrebnom zavodu u Nemačkoj da biste bili sigurni da mogu da organizuju prevoz pokojnika.

2. Većina zemalja zahteva lekarsko uverenje o smrti i umrlicu

Lekarsko uverenje o smrti (Todesbescheinigung) neophodno je za prevoz pokojnika iz Nemačke, kao i za registraciju smrti. Mora da bude izdat od strane ovlašćenog lekara (Arzt) u roku od 24 sata nakon što je zaključio da je osoba umrla i mora da sadrži:

  • Ime, adresa i zanimanje pokojnika;
  • Datum rođenja;
  • Mesto gde su umrli;
  • Izjava da su umrli tog datuma u ​​to i to vreme (ako je primenljivo);
  • Izjava da nisu bili pod policijskim nadzorom kada su umrli;

Ovaj obrazac možete dobiti od lokalne matične službe ili osoblja hitne pomoći bolnice koje je tamo potvrdilo smrt! Takođe možete da pitate o tome da unapred napravite kopije kako bi predupredili da se ništa ne izgubi usput – ovo vam može olakšati eventualne procedure kasnije kada se vratite kući.

3. Ponesite sva relevantna dokumenta sa sobom u pogrebno preduzeće u Nemačkoj

Ponesite umrlicu i lekarsko uverenje o smrti sa sobom u pogrebno preduzeće u Nemačkoj.

Ponesite svoj pasoš, kao i sve potrebne putne isprave za sebe i sve prateće osobe.

Ponesite kopiju izvoda iz matične knjige umrlih..

Ako vaša zemlja ima ambasadu ili konzularnu službu u Nemačkoj, ponesite službeno pismo od njih u kome se navodi njihova spremnost da izdaju dozvolu za izvoz pepela/tela u inostranstvo.

4. Dostavite telo ili pepeo na aerodrom, kao i sve putne isprave koje zahteva vaša zemlja

Dostavite telo ili pepeo na aerodrom, kao i sve putne isprave koje zahteva vaša zemlja.

Sledeći korak je da se pobrinete za papirologiju za putovanje u inostranstvo sa posmrtnim ostacima vaše voljene osobe. To možete učiniti tako što ćete kontaktirati pogrebno preduzeće u Nemačkoj, koje će vam pomoći da popunite sve potrebne formulare i dokumentaciju za izvozne svrhe.

Sledeće stavke moraju biti obezbeđene:

  • Izvod iz matične knjige umrlih
  • Lekarsko uverenje o smrti

Takođe je važno da proverite sa aviokompanijom kojom ćete putovati da biste bili sigurni da ispunjavate njihove specifične zahteve. Neke avio-kompanije mogu imati dodatne propise ili naknade za transport ljudskih ostataka ili pepela.

Zaključak

Nadamo se da vam je ovaj članak pružio koristan pregled koraka koji se odnose na prevoz pokojnika iz Nemačke.

Važno je zapamtiti da postoje mnoge varijable koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja takvog događaja, tako da je od vitalnog značaja da razgovarate sa nekim ko zna o propisima koji važe u toj zemlji, kao I o specifičnim nemačkim zakonima o obredima kremacije/sahrane.