Kako izgleda lekarski pregled za vozačku dozvolu?

Ukoliko i vas muči pitanje kako izgleda lekarski pregled za vozačku dozvolu, onda evo odgovara koji su vam potrebni. Bitno je da znate da se radi o rutinskim pregledima i brzim razgovorima sa određenim lekarima i specijalistima, pa se može reći da je u većem delu ovo deo formalne prirode.

Lekarski pregled za vozačku dozvolu je najgori u pogledu čekanja redova u bolnicama, pa sebi možete slobodno olakšati taj deo pronalaskom klinike koja izdaje uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, a ujedno nudi opciju online zakazivanja. Tako možete na pregled otići tačno u terminu koji ste zakazali i onda ćete uverenje dobiti bez redova i čekanja drugih pacijenata.

Lekarski pregled za vozačku dozvolu podrazumeva odlazak kod lekara opšte prakse, oftalmologa, psihologa ili psihijatra i u određenim slučajevima davanje krvi za laboratorijsku analizu.

Pregled kod lekara opšte prakse

Kada govorimo odlasku kod lekara opšte prakse onda se radi o redovnom, rutinskom sistematskom pregledu koji ste do sada prošli nebrojano puta u školi i van nje. Lekar opšte prakse je tu da utvrdi vaše sveopšte zdravstveno stanje, proveri terapiju koju koristite, eventualno proveri krvni pritisak, reflekse i to je sve. Naredni pregled jeste kod očnog lekara.

Pregled kod lekara opšte prakse za lekarsko uverenje ne traje više od 10 ili 15 minuta, zavisno od zdravstvenog stanja u kojem se nalazite.

Pregled kod oftalmologa

Veoma važan deo u ovom procesu jeste provera vida. Lekarski pregled za vozačku dozvolu ne može i ne sme da prođe bez detaljnog pregleda kod oftalmologa. Kroz uobičajen pregled doktor će utvrditi da li postoji dioptrija koja zahteva nošenje naočara ili sočiva, što se upisuje dalje u izveštaj. Kada nosite jedno od ta dva ili oba, onda vožnju ne smete obavljati bez naočara/sočiva i to će vam kasnije u dokumentima i biti upisano.

Pregled kod oftalmologa traje vrlo kratko. Kroz nekoliko minuta se „ručno“ određuje diptrija, nakon čega se potvrđuje kompjuterski i time se sve završava.

Pregled kod psihologa ili psihijatra

Zadatak psihologa ili psihijatra u zdravstvenoj ustanovi, nevažno je kod koga ćete u tom trenutku obaviti pregled, jeste da utvrdi vaše psihičko stanje. Lekarski pregled za vozačku dozvolu u ovom segmentu podrazumeva da lekar specijalista utvrdi da li ste u potpunosti sposobni za upravljanje motornim vozilom i aktivnim učestvovanjem u saobraćaju kao vozač.

Za najveći broj kandidata za polaganje ovo je i kraj pregleda, jer se tada onda dobija lekarsko uverenje sa kojim je moguće otpočeti vožnju i polaganje. Međutim, za određene kategorije motornih vozila potrebna je i laboratorijska analiza krvi.

Vađenje krvi za lekarsko uverenje

Kada je u pitanju polaganje za kategoriju B, onda lekarski pregled za vozačku dozvolu ne zahteva laboratorijsku analizu krvi, već samo pregled kod oftalmologa, psihologa i lekara opšte prakse. Međutim, ukoliko se prijavljujete i želite da polažete za C kategoriju motornih vozila, CE kategoriju ili D kategoriju, onda je potrebno vaditi i krv. Kada se dobije informacija da je i sa te strane nalaz uredan, onda se dobija kompletno lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje i tim vrstama motornih vozila.

Sveukupno, lekarski pregled za vozačku dozvolu traje nešto više od pola sata, pa uz online zakazivanje ili zakazivanje pozivom, ovo neće biti dobijanje potvrde koja zahteva veliko ulaganje vremena.

Za više vesti iz sveta automobila, pratite naš portal mojsvetbrzine.rs.