Zašto su LED sijalice bolje rešenje od klasičnih?

Odličan kvaliteet osvetljenja uz višestruku ekonomičnost učiniće da uvidite sve ostale prednosti kada je LED rasveta u pitanju, zbog čega ćete i sami vrlo brzo doneti odluku da klasične, tradiocionalne sijalice zamenite LED sijalicama. Iako odavno nisu inovacija kada govorimo o osvetljenju, bilo da je u pitanju unutrašnja ili spoljna rasveta, LED sijalice ne koriste apsolutno svi u čemu je zaista ogromna greška.

Prednosti koje se ostvaruju ovim tipom rasvete su sve one koje upućuju na potrebu da se što pre na nju i prebacite, te da zaboravite konstantnu kupovinu i menjanje običnih sijalica koje postavljene uporedo sa LED nemaju nikakve benefite.

Ekonomičnost LED sijalica

Na prvom mestu stavljamo ono najvažnije, a to je ekonomičnost. Međutim, ovde ne govorimo isključivo o ceni koja se plaća, već o ekonomičnosti koja se ostvaruje na više polja.

LED sijalice imaju veoma dug radni vek. Proseka rada jedne sijalice je oko dve godine redovnog korišćenja, a svakako da može potrajati i duže. Kada to uporedite sa žičanim sijalicama odmah je jasna računica. Dok ćete LED sijalicu platiti nekoliko stotina dinara, utrošenih za dve ili više godina, za obične ćete davati manje od toga, ali često i na nedeljnom nivou. U pogledu tog troška LED sijalice su neuporedive. Druga strana ekonomičnosti se ogleda u potrošnji električne energije. Jedna sijalica ovog tipa troši između 8 i 10 puta manje električne energije. Kada se saberu sijalična mesta, njihova potrošnja, mesečni računi postaju znatno niži nego ranije.

Na kraju, nešto što je veoma važno, jeste ekonomičnost u pogledu zaštite životne sredine. Kako imaju dug životni vek smanjuju količinu otpada koji nastaje usled njihovog korišćenja, što mnogo znači za kompletnu planetu.

Sigurnost upotrebom LED rasvete

Svi tipovi LED rasvete, spoljnji reflektori, LED paneli, LED sijalice i tako dalje, ne stvaraju toplotu tokom svog rada. Na taj način i štede električnu energiju, ali i ne dolazi do pregrejavanja, pucanja, kvara na instalacionim mrežama, što se sa tradicionalnim sijalicama i te kako dešavalo. Samim tim su mnogo sigurnije za upotrebu i korišćenje u bilo kom prostoru, bilo da se radi o stambenom ili poslovnom objektu svake namene.

Različiti tipovi osvetljenja

Dok su sijalice sa užarenim vlaknom isključivo emitovale žutu, sasvim neprirodnu svetlost, LED sijalice emituju svetlost koja je najpribližnija prirodnoj, dnevnoj. Ali to nije sve. Možete odabrati da to bude hladno belo svetlo, toplo belo svetlo ili prirodna dnevna svetlost, sve prema potrebama i zahtevima prostora. Najznačajnije jeste to što oku neće biti potrebno da se navikne pri paljenju svetla, jer se radi o prirodnoj svetlosti koja ne remeti vid ni u jednom momentu.

Moderan izgled

Za kraj ono što je i te kako važno, a to je estetičnost. LED sijalice pružaju moderno osvetljenje koje osim što funkcioniše kao rasveta, ima i svoj dekorativni momenat. To znači da ćete svaki prostor, uz malo planiranja i organizacije rasvete, moći dodatno da dekorišete i ulepšate upotrebom LED rasvete, od centralne, preko usmerene i dekorativne, jer je to sve ono šta prodavnice ovakve rasvete mogu i imaju da vam ponude.